1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Taş Duvar Yapımında Dikkat Edilecek Hususlar

Taş Duvar Yapımında Dikkat Edilecek Hususlar

Tamamlanacak ya da yeniden örülecek duvarın ebatları ve mimari özellikleri belirlenir (Restorasyon Projesi’nde verilen ölçü ve detaylara uyulmalıdır.)

Duvar örgüsünde kullanılacak olan yapı taşının cinsi ve temin edileceği ocak belirlenmelidir. Bunun için ön piyasa araştırması yapılmalıdır.

Taşın, istenen kalitede (fiziksel ve mekanik özelliklere sahip) ve boyutlarda temin edilmesi sağlanmalıdır.

Gerektiğinde, taşın kalitesini ve özelliklerini belirten bir Analiz Raporu talep edilmeli; ocaktan alınan taşın bu özelliklere sahip olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Kullanılacak araç-gereçler önceden hazırlanmalı, temizlik ve bakımları yapılmalıdır.

Duvar örülecek alan hazırlanmalı, gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

Duvarın sınırını gösteren bir ip ya da mastar çekilmeli ve buna uyulmalıdır.

(Mastar; düzgünlüğü kontrol etmek için cetvel gibi kullanılan düz uzun tahtadır.)

Duvarın düşeyliği her taş sırasında terazi yardımıyla kontrol edilmelidir.

Taşlar, duvar yapım tekniğinin gerektirdiği derecede, “geleneksel taşçı el aletleri ile” işlenmeli ve şekillendirilmelidir (bkz. “Taş Oyma” modülü).

El aletleri kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Duvar yapım tekniğinde temel ilke; taş veya tuğlaların şaşırtmalı olarak birbiri üzerine bindirilerek örülmesidir

Derz aralıkları, kesinlikle üst üste gelmemeli ve düşey bir sürekli çizgi oluşturmamalıdır. İdeal olanı, bir sıradaki derz aralığının alt sıradaki taş veya tuğlanın ortasına denk getirilmesidir.